Cuộc cách mạng AI: Đặt cược của Việt Nam vào công nghệ thông minh

Sự đặt cược đầy tham vọng của Việt Nam vào trí tuệ nhân tạo (AI) đang định hình lại nền kinh tế và xã hội. “Cuộc cách mạng AI” tập trung vào cách cả khu vực chính phủ và tư nhân đang đầu tư mạnh vào nghiên cứu và phát triển AI, nhằm mục đích tận dụng công nghệ này để thúc đẩy đổi mới và khả năng cạnh tranh. Bài viết này cung cấp cái nhìn sâu sắc về các sáng kiến chiến lược của Việt Nam nhằm tích hợp AI trong các ngành công nghiệp khác nhau, bao gồm chăm sóc sức khỏe, giáo dục và sản xuất, nêu bật tiềm năng biến đổi của AI nhằm nâng cao hiệu quả và năng suất. Nó cũng giải quyết những thách thức và cơ hội khi áp dụng công nghệ tiên tiến như vậy, phản ánh cách Việt Nam đang điều hướng cuộc đua AI toàn cầu.