Tương lai 5G: Cuộc đua công nghệ tốc độ cao của Việt Nam

Việt Nam không chỉ tham gia cuộc đua 5G toàn cầu; nó nhằm mục đích dẫn đầu. “Tương lai 5G” khám phá cách quốc gia này đang đặt cược vào việc triển khai công nghệ 5G để cách mạng hóa cơ sở hạ tầng kỹ thuật số và mở ra những con đường mới cho sự đổi mới và kết nối. Bài viết này nêu bật những động thái ban đầu của Việt Nam trong việc áp dụng 5G, từ các nhà mạng quốc gia triển khai chương trình thí điểm cho đến các công ty khởi nghiệp phát triển ứng dụng hỗ trợ 5G. Nó thảo luận về tác động tiềm tàng của 5G đối với các lĩnh vực khác nhau, bao gồm y tế từ xa, giáo dục từ xa và IoT (Internet of Things), mang đến cái nhìn thoáng qua về tương lai nơi kết nối tốc độ cao thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và cải thiện chất lượng cuộc sống.